About Me

CV Olof Astrup Hällqvist

 

Rådstugugatan 44,

71331 Nora

Tel: 0587-311501, 070-3809110

olof-h@telia.com

www.astrup-hellqvist.com

 

Längre utbildningar:

Konstfackskolan MA (Master of Fine Art) 1982-86

Hovedskous Målarskola,Göteborg 1979-81

Etnologi konstvetenskap (Fil kand) -2006.

Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 2009-2010 (4 mån)

 

Separatutställningar:

Örnsköldsviks museum och konsthall 2008,

Ferlinmuseet, Filipstad 2009,

Avesta konsthall 2009.

Galleri Albin Upp, Oslo 2010,

Borlänge konsthall 2010.

Östersunds konsthall 2010.

Sunne konsthall Björken 2011

Karlskoga Konsthall 2012

Arvika konsthall 2012

Lars Bolin gallery 2012

Galleri Konst och folk, Stockholm 2013

Sundsvalls Museum 2013

Härnösands konsthall 2013

Sollefteå museum 2014

Konstfrämjandet Örebro 2014

Galleri Tvärgränd, Söderhamn 2015

Rackstadmuseet 2016

 

 

Samlingsutställningar i urval:

Lijlevalchs vårsalong 2012, 2013

Färg, Konstfrämjandet, Eskilstuna 2013

Himmelsvitt, Norart Nora 2012

Galleri Konst och Folk, Stockholm 2011, 2012

Konstfrämjandet, Örebro 2009, 2013

Länets konst, Örebro länsmuseum 2014, 216

Decembersalong , Katrineholm 2014,2015

SAK, Konstakademien, Stockholm 2015

Frövifors pappersbruksmuseum 2016

Nutida konst, konst och antikmässan Stockholm 2016

 

 

Representerad/uppdrag i urval:

Naturhistoriska riksmuseet , Göteborgs konstmuseum, studiesamlingarna., Sundsvalls museum, Majorens konststiftelse,Sveriges allmänna konstförening, Svenska kyrkan Karlslunds kapell, Landstingen i Örebro,Värmland, Gävleborg, Västernorrland. Grimsö naturrum., Nora kommun, Skulpturer väg 331, Borlänge kommun, Karlskoga kommun. Östersunds kommun. Arvika kommun, Angarnsjöängens naturcentrum, Natur&Kultur, Raben&Sjögren, Utbildningsförlaget/Liber. Östersunds kommun. Härnösands kommun. Sollefteå kommun Karlskoga kommun.Söderhamns komun.